Κανονιστικές Υποθέσεις / Εγκρίσεις Φαρμάκων | Κατηγορίες Ιατρικής, July 2019