Δυσλεξία | Κατηγορίες Ιατρικής, April 2019

Η ατομοξετίνη βελτιώνει τις κρίσιμες δεξιότητες ανάγνωσης σε παιδιά με δυσλεξία, April 2019

Η ατομοξετίνη βελτιώνει τις κρίσιμες δεξιότητες ανάγνωσης σε παιδιά με δυσλεξία

Κλείνοντας το χάσμα επιτυχίας δυσλεξίας, April 2019

Κλείνοντας το χάσμα επιτυχίας δυσλεξίας

Τι είναι η δυσλεξία στους ενήλικες;, April 2019

Τι είναι η δυσλεξία στους ενήλικες;

Τα δυσλεξικά δείχνουν μια διαφορά στην αισθητηριακή επεξεργασία, April 2019

Τα δυσλεξικά δείχνουν μια διαφορά στην αισθητηριακή επεξεργασία

Η δυσκολία στην επεξεργασία της ομιλίας μπορεί να είναι επίδραση της δυσλεξίας, όχι αιτίας, April 2019

Η δυσκολία στην επεξεργασία της ομιλίας μπορεί να είναι επίδραση της δυσλεξίας, όχι αιτίας

Γενετικό ελάττωμα που συνδέεται με την όραση σε δυσλεξία, April 2019

Γενετικό ελάττωμα που συνδέεται με την όραση σε δυσλεξία

Τα νευρικά κύτταρα αλληλεπιδρούν ως χάρτες, April 2019

Τα νευρικά κύτταρα αλληλεπιδρούν ως χάρτες

Η συμπεριφορά στην τάξη και η έρευνα για τη δυσλεξία, April 2019

Η συμπεριφορά στην τάξη και η έρευνα για τη δυσλεξία

Οι ερευνητές εντοπίζουν περιοχές του εγκεφάλου που κωδικοποιούν λέξεις, γραμματική, ιστορία, April 2019

Οι ερευνητές εντοπίζουν περιοχές του εγκεφάλου που κωδικοποιούν λέξεις, γραμματική, ιστορία

Η μελέτη γλώσσας προσφέρει νέα συστροφή στη σύνδεση του νου και του σώματος, April 2019

Η μελέτη γλώσσας προσφέρει νέα συστροφή στη σύνδεση του νου και του σώματος

Μήπως η «δυσλεξία» απενεργοποιεί τους δασκάλους;, April 2019

Μήπως η «δυσλεξία» απενεργοποιεί τους δασκάλους;

Η συγκέντρωση των ήχων λέξεων βοηθά στην ανάγνωση της διδασκαλίας και την παρέμβαση, April 2019

Η συγκέντρωση των ήχων λέξεων βοηθά στην ανάγνωση της διδασκαλίας και την παρέμβαση

Μαθαίνοντας να μιλάμε είναι στα γονίδια, April 2019

Μαθαίνοντας να μιλάμε είναι στα γονίδια

Η εγκεφαλική μελέτη δείχνει ότι η δυσλεξία επηρεάζει τη μαθηματική επεξεργασία, April 2019

Η εγκεφαλική μελέτη δείχνει ότι η δυσλεξία επηρεάζει τη μαθηματική επεξεργασία

Οι φιλανθρωπικές οργανώσεις δυσλεξίας στο Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να παρουσιάζουν μια πιο ισορροπημένη άποψη για τους ακριβούς φακούς για τη βελτίωση της ανάγνωσης, April 2019

Οι φιλανθρωπικές οργανώσεις δυσλεξίας στο Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να παρουσιάζουν μια πιο ισορροπημένη άποψη για τους ακριβούς φακούς για τη βελτίωση της ανάγνωσης

Διαταραγμένες συνδέσεις δικτύου που βρέθηκαν στον δυσλεξικό εγκέφαλο, April 2019

Διαταραγμένες συνδέσεις δικτύου που βρέθηκαν στον δυσλεξικό εγκέφαλο

Οι δυσλεκτικοί αναγνώστες έχουν διαταράξει τις συνδέσεις δικτύου στον εγκέφαλο, April 2019

Οι δυσλεκτικοί αναγνώστες έχουν διαταράξει τις συνδέσεις δικτύου στον εγκέφαλο

Παιδιά με δυσλεξία με αυξημένο κίνδυνο σωματικής κακοποίησης, April 2019

Παιδιά με δυσλεξία με αυξημένο κίνδυνο σωματικής κακοποίησης

Τα βιντεοπαιχνίδια δράσης μπορούν να βοηθήσουν τα άτομα με δυσλεξία να μάθουν να διαβάζουν, April 2019

Τα βιντεοπαιχνίδια δράσης μπορούν να βοηθήσουν τα άτομα με δυσλεξία να μάθουν να διαβάζουν

Λιγότερος εγκεφαλικός ιστός δεν φταίει για δυσκολίες ανάγνωσης δυσλεξίας, April 2019

Λιγότερος εγκεφαλικός ιστός δεν φταίει για δυσκολίες ανάγνωσης δυσλεξίας